Portada » OPOSICIONES: LLENGUA CATALANA I LITERATURA

TEMA 1. Teoria de la comunicació. Elements de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic.

https://es.scribd.com/doc/9208854/01-Tema-01-Teoria-de-la-comunicacio-Funcions-del-llenguatge-El-signe-linguistic-Sistemes-de-comunicacio-linguistics-i-no-linguistics

TEMA 36. La literatura medieval. Ramon Llull.

https://es.scribd.com/document/51925955/Literatura-Medieval-i-Ramon-Llull

TEMA 37. Les cròniques medievals.

https://es.scribd.com/document/11563518/40-Tema-40-La-historiografia-medieval-Les-quatre-grans-croniques

TEMA 38. La literatura religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV. Francesc Eiximenis. Sant Vicent Ferrer. Anselm Turmeda. Sor Isabel de Villena.

https://es.scribd.com/doc/11563585/41-Tema-41-La-prosa-religiosa-i-moralitzant-dels-segles-XIV-i-XV

TEMA 39. L’Humanisme. Bernat Metge.

https://es.scribd.com/document/11564079/43-Tema-43-L-Humanisme-Bernat-Metge-i-Antoni-Canals

TEMA 40. La poesia lírica dels segles XIV i XV. Ausiàs March.

http://www.academiaados.com/images//2.%20TEMA%2044%20VALENCIANO.pdf

https://castecesek.wikispaces.com/file/view/Poesia+catalana+dels+segles+XIV+i+XV.pdf

https://es.scribd.com/doc/11564137/44-Tema-44-Ausias-March-i-la-lirica-dels-segles-XIV-i-XV

TEMA 41. La narrativa en prosa i en vers en els segles XIV i XV. Jaume Roig. Joan Roís de Corella.

http://documents.tips/documents/tema-41-rois-de-corella-jaume-roig.html

https://es.scribd.com/document/51926077/segles-XIV-i-XV

TEMA 42. Curial e Güelfa. Tirant lo Blanc.

https://es.scribd.com/doc/11564388/46-Tema-46-Els-llibres-de-cavallers-Curial-e-Guelfa-Tirant-lo-Blanch